Geachte heer / mevrouw,

U heeft de weg gevonden naar de website van de federatie van beroepsverenigingen, de w.e. Nationale Groepering Ambulante Handel.
Wij zijn een dynamische groep die alleen erkende beroepsverenigingen aansluit en vertegenwoordigd buiten alle politiek.
VZW ’s kunnen wij alleen aansluiten als erelid, deze hebben echter geen stemrecht op de vergaderingen (statutair bepaald).
Als federatie staan wij de beroepsverenigingen bij voor wat hun administratieve verplichtingen betreft, zoals wijzigingen aan de zetel van de vereniging, wijzigingen aan de bestuursraad en de wijzigingen aan de statuten.
Op verzoek van de aangesloten beroepsverenigingen lossen wij problemen en mogelijke conflicten op t.o.v. stads- en gemeentebesturen waar een openbare markt gehouden wordt.
De w.e. NGAH vertegenwoordigd de aangesloten beroepsverenigingen op hun verzoek naar de gemeentelijke-, de provinciale-, de gewestelijke- en de federale overheden toe.
Ambulante handelaars die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging die lid is bij de w.e. NGAH, kunnen via hun beroepsvereniging voor alle inlichtingen steeds terecht bij de federatie.
Het gaat hier over inlichtingen en bemiddelingen tot het bekomen van leurkaarten, inlichtingen over de wetgeving ambulante handel en dergelijke meer.
Een beroepsvereniging betaalt voor haar jaarlijkse aansluiting bij de federatie € 550 / jaar.
Ereleden (vzw ‘s) betalen eveneens € 550 / jaar.
Nieuwe leden die willen aansluiten betalen voor het eerste jaar lidmaatschap € 300 / jaar.


het bestuur,
w.e. Nationale Groepering Ambulante Handel